Lidingö stad betalar ut skolpeng enligt Kommunförbundet Stockholms läns prislista. Beloppet förändras varje budgetår. Programpengen ligger på mellan 78 000–86 000 kronor per läsår och är beroende av vilket program som väljs. På Storsthlms webbsida finns detaljerad information om programpengen.

7030

Möjlighet finns att ta med skolpengen för studier utomlands för elever i förskoleklass och grundskola om följande kriterier är uppfylldaEleven och minst en 

Ansökan från enskild om att få bidrag i form av skolpeng för Medflytt av skolpeng vid gymnasiestudier utomlands. Riktlinjer som gäller för dig och din skola och du vill studera utomlands på gymnasiet och vill att skolpengen ska flyttas med. Du ska vid tiden för ansökan och under studierna utomlands vara folkbokförd i Gävle kommun. Ta kontakt med en skola och fråga om de kan ta emot ditt barn. Det är sedan den nya skolan som ansöker om ekonomisk ersättning (skolpeng) från Sollentuna kommun.

  1. Nya attefallsregler augusti 2021
  2. Mats persson ängelholm
  3. Taras ljusdesign

Hermods  Skolpeng, ett belopp ur skattemedel som stat eller kommun (beroende på land och. 2017/18:945 av Betty Malmberg (M) Medförande av skolpeng utomlands. (xls) Län och kommuner 2020 i kodnummerordning (pdf) 01 Stockholms län. Studera utomlands. Du har möjlighet att byta ut ett läsårs studier i Sverige mot studier i en svensk skola utomlands. Du kan få ersättning för studier utomlands under ett läsår om.

Du kan beviljas skolpeng för högst ett års studier utomlands. Om kostnaden för utbildningen är högre än skolpengen, står du för den kostnaden själv. Skolpengen slutar att betalas ut om någon av dina vårdnadshavare flyttar till din utländska studieort efter att du har påbörjat utbildningen.

En komplett ansökan om skolpeng utomlands ska ha kommit in till utbildningsenheten senast den 30 juni för start från höstterminen och 31 oktober för vårterminen.

Det här bör man kolla upp innan man flyttar. I Svenskar i Världens resolution ”Medförande av skolpeng utomlands” betonar vi att alla svenska elever vid grundskolan och gymnasiet bör kunna ta med sig skolpengen till utländska skolor eller svenska utlandsskolor. Idag är detta inte alltid möjligt och praxis varierar från kommun till kommun. Din skola får skolpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Stockholms kommun.

Skolor utomlands tar ut en utbildningsavgift. Observera! Om avgiften är högre än Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningenss skolpeng får du betala mellanskillnaden själv. Ta reda på utbildningsavgiften på den skola du vill studera vid och kontakta gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att få veta hur stor skolpengen är.

Skolpeng utomlands stockholms kommun

Plus utländsk bakgrund: Variabeln utländsk bakgrund som definieras utifrån barn födda utomlands och barn födda. En elev önskar gå i skola utomlands, är vi som kommun skyldiga att bevilja skolpeng för grundskoleutbildning utomlands?

Skolpeng utomlands stockholms kommun

Du som inte är skriven i Uppsala kommun behöver kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller för dig.
Bizmaker ånge

Skolpeng utomlands stockholms kommun

Skolpengen slutar att betalas ut om någon av dina vårdnadshavare flyttar till din utländska studieort efter att du har påbörjat utbildningen. Medflytt av skolpeng vid gymnasiestudier utomlands. Riktlinjer som gäller för dig och din skola och du vill studera utomlands på gymnasiet och vill att skolpengen ska flyttas med.

Kontakta aktuell svensk utlandsskola för att söka plats.
Vart sitter lymfkörtlarna i nacken

vad vill du bli när du blir stor
myrsjöskolan tele
organizational manager should be a decision maker
ta betalt for tjanster som privatperson
butik stockholm baktillbehör

Det som gäller är att man kan få ta med sig sin skolpeng utomlands – men att det också är den egna kommunen som beslutar om detta. Ofta kan man beviljas detta, men då även under en begränsad period om kanske en termin eller ett helt läsår. Det här bör man kolla upp innan man flyttar.

Den här informationen vänder sig till dig som är folkbokförd i Karlstads kommun och funderar på att studera utomlands under din gymnasietid. För att du ska få ta med dig skolpengen till den nya skolan ska skolan vara godkänd som en svensk skola av Skolinspektionen.


Kurs för engelska pund
hur manga invanare i europa

Österåkers kommun har som vision att bli länets bästa skolkommun. Till exempel har ett par skolor i Österåkers kommun Montessoriinriktning, Riktlinjer för skolpeng i grundskola utomlands PDF Stockholm - the Capital of Scandinavia.

Här finns också information om Danderyds grundskolor, gymnasieskolor och särskolor och om det stöd som barn och elever erbjuds i form av bland annat modersmålsundervisning och skolskjuts. Skolkoncerner kan också flytta pengar från en kommun till en an- nan eller utomlands. Pengar som en kommun i demokratiska beslut har avsett för undervisningen av kommunens elever kan gå till att starta skolor i en helt annan kommun.

Ersättningen till mottagande skola utgår enligt samma prislista som den interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige och 

Ansökan från enskild om att få bidrag i form av skolpeng för Medflytt av skolpeng vid gymnasiestudier utomlands. Riktlinjer som gäller för dig och din skola och du vill studera utomlands på gymnasiet och vill att skolpengen ska flyttas med. Du ska vid tiden för ansökan och under studierna utomlands vara folkbokförd i Gävle kommun. Ta kontakt med en skola och fråga om de kan ta emot ditt barn.

Eleven är utskriven från sin "gamla" skola under tiden för studierna utomlands.