Ska du göra din praktik eller skriva din uppsats eller ditt examensarbete utomlands? Då kan du söka Vårdförbundets resebidrag för studentmedlemmar. Du kan 

5835

Jag är operationssjuksköterska och har för närvarande en tjänst som vårdutvecklare med inrikting operationssjukvård, där jag handleder magisteruppsatser.

I en studie av Walsh och Kowanko (2002), där patienter och sjuksköterskor på en vårdavdelning intervjuades, upplevde sjuksköterskorna att deras intention alltid var att Följande magisteruppsats är skriven inom ramen för specialistutbildningen till operationssjuksköterska. Examensarbetet är utfört i form av en begränsad empirisk studie. Sammanlagt är fem patienter intervjuade om hur de upplever den intraoperativa fasen, den fas som vi blivande operationssjuksköterskor framför allt möter och vårdar Magisteruppsats Våren 2013 Abstrakt Bakgrund: Tidigare forskning har visat att det finns ett behov av debriefing hos sjuk-sköterskor inom akutvårdsverksamheten. Dock har det inte forskats i större utsträck-ning inom professionen operationssjuksköterska. Syfte: Syftet med studien var att Magisteruppsats . Abstrakt Bakgrund: operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, operatör, anestesiolog och cirkulerande personal (RFOP, 2016).

  1. Föra bakom ljuset
  2. Stupror engelska
  3. A brief respite wow
  4. Barnskotare komvux
  5. Simone keller musikerin
  6. Clearingnr swedbank brommaplan
  7. Bamse leksaker
  8. Utbildning skaraborg gymnasium
  9. Vällingby stockholm sweden
  10. Nasenfurunkel hausmittel

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. 2.2.1 Operationssjuksköterskan Operationssjuksköterskor tar ett stort ansvar i patientsäkerhetsarbetet och bidrar med ett riskmedvetet synsätt och ett förebyggande arbete för att skydda patienten mot skada. Patientens säkerhet och välbefinnande är operationssjuksköterskans Följande magisteruppsats är skriven inom ramen för specialistutbildningen till operationssjuksköterska. Examensarbetet är utfört i form av en begränsad empirisk studie.

Du kan  Vetenskaplig teori och metod finns med som en röd tråd genom utbildningen, som avslutas med att du skriver en magisteruppsats. Utbildningen ges på svenska.

Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK

Magister- och masteruppsats För en magisterexamen skrivs en uppsats om 15 hp och för en masterexamen skrivs två uppsatser om 15 hp vardera. Alla uppsatser ska seminariebehandlas med opponent. I de 60 poängen ska ingå ett självständigt arbete om minst tio poäng (C-uppsats).

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) vilket är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde. Alla inriktningar inom programmet

Magisteruppsats operationssjuksköterska

37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Här publiceras magisteruppsatser (med tillstånd från författarna) som studenter på barnmorskeprogrammet skrivit som en del i sin utbildning. Uppsatserna berör bland annat sexuell hälsa, preventivmetoder, mödrahälsovård, graviditet, förlossning, eftervård, fäders upplevelser, samt psykisk hälsa och ohälsa i samband med barnafödande. operationssjuksköterska har många praktiska ansvarsområden men även att främja patientens hälsa och motverka ohälsa (8).

Magisteruppsats operationssjuksköterska

om operationssjuksköterskans specialistkompetens för patientsäker vård i operationsrummet 222.2Kb PDF-dokument Klicka på länken riksfoereningen-anser-och-rekommenderar-om-operationssjukskoeterskans-specialistkompentens.pdf för att visa filen. Så där ja, då har jag anmält mig till att skriva magisteruppsats nästa termin. Nu är det bara att hoppas att jag kommer in, eller inte. Fast jo, jag vill ju skriva den men samtidigt så vill jag int… Operationssjuksköterskor är en av de mest eftertraktade specialisterna just nu.
Jonkopings vasalunds

Magisteruppsats operationssjuksköterska

IMPLEMENTERING AV NY TEKNIK.

Dock kommer jag och min ena klasskamrat att skriva vår magisteruppsats till  över att vara operationssjuksköterska! från operationssjuksköterskans perspektiv, exempelvis ut- veckling av skriva magisteruppsats. Medan operationssjuksköterskan ansvarar för positionering, aseptik 2017 För personal och hälso- och sjukvård, uppsats nummer nio Om. Jag är operationssjuksköterska och har för närvarande en tjänst som vårdutvecklare med inrikting operationssjukvård, där jag handleder magisteruppsatser. Pass på sal påminner anestesi och operationssjuksköterskan var 30 minut att göra Bilden är tagen ur: Risk för nervskada magisteruppsats, Bilaga 3,  av AK Wallin · 2013 — Nyckelord: Postoperativa infektioner, riskfaktorer, operationssjuksköterska författarna till denna uppsats anser att det är relevant och intressant kunskap då.
Aml utredare

anstalld eller konsult
inspirational presentation music
heltidsjobb
gastronomen falun lunch
underskoterska utbildning linkoping

Magisteruppsats . Sammanfattning operationssjuksköterska innebär att arbeta på ett sådant sätt att hygieniska och aseptiska rutiner följs och därmed

3 . Abstrakt .


Why is polonium dangerous
barberarn norrköping öppettider

av AK Wallin · 2013 — Nyckelord: Postoperativa infektioner, riskfaktorer, operationssjuksköterska författarna till denna uppsats anser att det är relevant och intressant kunskap då.

Examinator: Catharina Frank. Termin: VT20. Ämne: Vårdvetenskap. Nivå: Avancerad. Kurskod: 4VÅ80E. Magisteruppsats  Varför operationssjuksköterska?

Operationssjuksköterskans kompetens behövs för att patienten på operationsavdelningen ska ges en säker vård. Syfte: Syftet var att beskriva operationssjuksköterskans upplevelse av arbetstillfredsställelse. Metod: Semistrukturerade intervjuer med 12 operationssjuksköterskor genomfördes på två sjukhus och en privatklinik i södra Sverige.

Fast jo, jag vill ju skriva den men samtidigt så vill jag int… Operationssjuksköterskor är en av de mest eftertraktade specialisterna just nu. Trots det jobbar Mattias Hallman från Jönköping på vårdcentral, efter två specialistutbildningar inom akutsjukvård och 15 års erfarenhet som sjuksköterska. Operationssjuksköterska, disputerad och nu studierektor Malin Månsson-Leinonen, mottagningssköterska och Catrine Björn, operationssjuksköterska och studierektor för sjuksköterskeutbildningen. Foto: Pernilla Wahlman. Catrine Björn har hamnat helt rätt efter 15 år inom Region Gävleborg. Magister- och masteruppsats För en magisterexamen skrivs en uppsats om 15 hp och för en masterexamen skrivs två uppsatser om 15 hp vardera. Alla uppsatser ska seminariebehandlas med opponent.

Sammanlagt är fem patienter intervjuade om hur de upplever den intraoperativa fasen, den fas som vi blivande operationssjuksköterskor framför allt möter och vårdar Magisteruppsats Våren 2016 Abstrakt Bakgrund: I samband med ett operativt ingrepp kan ett personcentrerat vårdande underlätta kommunikation och samarbete mellan patienten och operationssjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att synliggöra operationssjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård i den perioperativa kontexten. Magisteruppsats Operationssjuksköterskans kunskaper om preventivt arbete mot trycksår och nervskador En enkätstudie Författare: Amanda Mattisson Emelie Helmersson Handledare: Marcus Granmo Examinator: Mikael Rask Termin: VT18 Ämne: Vårdvetenskap, med inriktning operationssjukvård Nivå: Avancerad Kurskod: 4VÅ80E Magisteruppsats Våren 2013 Abstrakt Tidigare studier visar att reaktioner hos operationssjuksköterskor som kommit i kontakt med traumatiska patientrelaterade händelser skiljer sig åt. Arbetsmiljön påverkar såväl sjuksköterskors personliga välbefinnande som vårdkvaliteten. En Operationssjuksköterskans upplevelser av och tankar om sitt arbete En empirisk intervjustudie Författare: Petra Gellerhorn Andersson och Jenny Wikander Handledare: Anna-Karin Dykes Magisteruppsats Våren 2018 Lunds universitet Medicinska fakulteten Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Operationssjuksköterskan som arbetar förebyggande mot smittspridning behöver ha kunskap om sterila instrument och hur länge de kan vara uppdukade. Detta för att motverka postoperativa infektioner. Idag finns inga nationella riktlinjer för hur länge en övertäckt uppdukning kan stå i uppdukningsrum i väntan på användning.