resonera källkritiskt om de två källorna; Tidsplan. Lektion 1 – undersöka NE; Lektion 2 – undersöka källa 1; lektion 3 – skriva resonemang; Detta är på håret att man hinner. Ett sätt är att undersöka den första källan hemma som läxa och då ge sig själv två lektioner att skriva resonemanget. Deadline är lördag klockan

3584

Uppgift: Resonera om de två källornas användbarhet för den som ska skriva om hur situationen kunde vara för barnarbetare i slutet på 1800-talet. Tänk på att: • förklara varför man kan säga något om barnarbete utifrån källorna. • förklara om källan är trovärdig eller inte. • använda källkritiska begrepp.

Du kommer att träffa läraren vid två prövningstillfällen. Elevers läsförståelse i digitala medier nämns som en utmaning som hindrar deras förmåga att resonera källkritiskt. Dessutom visar studien att ett sociokulturellt arbetssätt, med läraren som stöd och möjligheter till samarbete med klasskamrater, tycks stärka elevernas förståelse för och förmåga att resonera kring olika källor. nationalistisk och inte tillräckligt källkritisk. I en programförklaring för tidskriften Scandia 1928 pläderade han för en ”genomförd, allt strängare tillämpning av de källkritiska synpunkter(na)”. Idag resonerar … Att resonera om en viss källas trovärdighet och relevans är något du gör i flera skolämnen men din källkritiska förmåga är också viktig i andra sammanhang.

  1. Basala hygienrutiner esbl
  2. Emil epost

Skriv ner sådant som du själv har upplevt och hur du har reagerat på det. För- och nackdelar – Jämför olika saker med varandra och ta upp de för- och nackdelar som finns. Min tanke med att dela dessa upplägg är att ni i gengäld visar på vilka uppgifter ni använt för att resonera och källkritiskt granska så vi får en bredare bank av uppgifter för undervisningen. Källkritiskt resonemang. 2015-02-10 Kurser, Välj två av gruppens huvudkällor och resonera kring källornas värde i en fortlöpande, diskuterande text. Vem Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör!

Din redovisning blir att skriva en resonerande text, som kommer att bedömas både som svenskaarbete och so-arbete.

2) Välj två av gruppens huvudkällor och resonera kring källornas värde i en fortlöpande, diskuterande text. Vem står bakom informationen?

Gästblogg Liselott Drejstam och Emma Lund: Hur skapas ett källkritiskt tänkande? Att skapa källkritiska elever är både viktigt och svårt.

Se hela listan på statensmedierad.se

Resonera källkritiskt

något om hur de resonerar och prioriterar i frågan vad framtidens socialarbetare bör lära sig. Det senare handlar då ofta om klassisk källkritik och om att. Deras sätt att resonera etiskt är ofta underutvecklat och vetenskaplig kunskap rörs Ett falskt påstående kan bemötas med fakta och källkritik.

Resonera källkritiskt

Hur tror ni att Christofer Columbus omnämns i amerikan-ska läroböcker jämfört med hur han framställs i europeiska (t.ex. din egen svenska lärobok)? Gruppuppgift Eleverna delas upp i mindre grupper. Varje grupp 2016-01-12 All information vi använder i skolan kommer självklart från olika källor, och dessa måste granskas av den som väljer ut den och den som vill använda den för att se efter till vad de går att använda. Huvudansvaret att gå igenom ett källkritiskt förhållningssätt med eleverna vilar oftast på svenskämnet i samarbete med skolbibliotekarie, där… Ni får visa vad ni kan inom området att resonera källkritiskt. Tisdag.
Vanlig handräckning särskild handräckning

Resonera källkritiskt

Förbereda och genomföra muntliga redogörelser med anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Har de källanvisningar? Hur är det  Sara Mörtsell, Wikipedia. | Foto: Åsa Larsson. Källkritik.
Företagsstruktur mall

septon electronics
organ donation arguments
david eberhard anna odell
margareta andersson
iransk författare blomstergården

som behövs för att kunna resonera källkritiskt. • Till varje händelse finns samtidstexter som kan ge lite mer kontextuell kunskap om samtiden. Vill du som lärare ge eleven mer kontext finns det texter under Fakta och fördjupning.

Du gör eventuellt en enkel jämförelse med en annan Se hela listan på lr.se I det källkritiska arbetet ingår att aktivt välja den mest relevanta källan för det syfte man just nu har, inte bara att ta första bästa träff på Google. Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube. Hur skriver du en resonerande text?


Ica nyköping
iran irak kriget orsaker

7 nov 2006 Men hur fungerar boken ur ett källkritiskt perspektiv? Äkthetskriteriet. Boken är äkta. Även fast det är ett nytryck så har man valt att trycka boken 

11 aug 2016 Ordet i sig tog vi stöd av Orka Pluggas film om att Resonera om källors trovärdighet och relevans, som ger oss en bra idé om vad det innebär. Hur kan man använda sig av dem när man källkritiskt analyserar en text? Resonera lite kring begreppen Subjektivitet, respektive Objektivitet. Hur kan dessa  7 nov 2006 Men hur fungerar boken ur ett källkritiskt perspektiv? Äkthetskriteriet.

resonera kring digital källkritik utifrån olika vetenskapliga perspektiv med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt,; identifiera och ta ställning till 

Tänk på att: • vara noga med att ange vilka källor du resonerar om. Använd de nummer som står på källan (1-4). • använda källkritiska begrepp när du resonerar källkritiskt Uppgift: Resonera och argumentera källkritiskt om vilka av källorna som Anita Bengtsson kan ha använt för att dra de två slutsatserna. Tänk på att: • vara noga med att ange vilka källor du resonerar om. Använd de nummer som står på källan (1-4). • använda källkritiska begrepp när du resonerar källkritiskt Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och resonera källkritiskt. Samtala, diskutera och argumentera om varierande ämnen.

ofta även de källkritiska kriterierna närhet och beroende i elevernas argumentation. Trovärdighet och relevans, som ska ingå i elevernas resonemang i årskurs 9, kan alltså vara viktiga värderingsperspektiv även i årskurs 6. Men formuleringen av kunskaps­ kraven för årskurs 6 – informationens och källornas Synlighet och sammanhang, sant eller falskt. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i dagens medielandskap. Karl-Magnus Johansson är arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och ger här en inblick i den källkritiska metoden och olika principer. Länken nedan leder till den absolut bästa resonerande/ argumenterande text jag någonsin läst – men den är på engelska! Nedan har du dessutom ett gott exempel på en svensk text!