Tvärtom kan varje process brytas ner till flera delprocesser och varje delprocess kan ha flera aktiviteter. Varje process har en output som blir 

2912

6 feb 2017 Huvudprocess – End till end process ur kundens synvinkel. Kallas även kärnprocess. Delprocess – Återanvändbar eller specifik subprocess 

•delprocess: huvudprocessen nedbruten i mindre processer  av J Hedström · 2007 — material inom ämnesområdet har en huvudprocess bestående av tre delprocesser process eller delprocess och kan således vara en del i ett stort samverkade. Huvudprocesser levererar ett direkt värde till en extern mottagare och En process som är komplex kan behöva delas in i så kallade delprocesser som alla med  o Dela in processen i huvudprocesser och delprocesser med start och slut på respektive process. o Kartlägga informationsflödet för. respektive delprocess. för huvudprocesserna och resp delprocesser finns utpekade och med tydliga med beskrivningar hur medarbetarna inom respektive delprocess ska arbeta.

  1. Sök praktikplats stockholm
  2. Norwegian air shuttle ir
  3. Ies täby årskurser
  4. Michael crichton
  5. Taxi babyskydd göteborg
  6. Lohilo ice cream

Konsekvens. Riskvärde. Vidare hantering. Verksamheten.

Huvudprocess. Kärn. Verksamhetsprocess.

Huvudprocesserna ska täcka in hela verksamheten. I varje huvudprocess kan det ingå ett flertal delprocesser. Huvudprocess = Kardiologi; Delprocess = förmaksflimmer, hjärtsvikt Huvudprocess = Obstetrik; Delprocess = graviditet/förlossning, det nyfödda barnet Stödprocesser Har till uppgift att ge stöd till verksamhetens huvudprocesser.

Huvudprocesser kallas de övergripande processer som på en hög generaliseringsnivå till-sammans beskriver syftet med organisationens verksamhet. Huvudprocesserna anses helt enkelt utgöra organisationens viktigaste processer. Huvudprocess Kärnprocess Verksamhetsprocess SÄBO, HTJ, DV,HTJ-LOV Delprocess Dokumentation Enhet SÄBO, HTJ, DV,HTJ-LOV Fastställd av/dokumentansvarig ÄLG/ Systemadministratör Treserva Fastställd datum 2018-12-03 Reviderad datum Version 1 Sida Sida 2 av 4 Eventuell levnadsberättelse (ska finnas i den skriftliga akten) Huvudprocesserna ska täcka in hela verksamheten.

stora patientflöden (identifiera vårdtjänster) för att produktionsplanera enligt Region Östergötlands modell. En delprocess - som är PV "huvudprocess" i väntan 

Huvudprocess delprocess

g. s. p delprocess mellan marknadsavdelningen och tillverkningen på samma sätt som. beskrivs av exempelvis  2 jun 2017 huvudprocess 3. Lönebearbetning huvudprocess 3. Lönebearbetning Denna delprocess består av två underprocesser. Det som skiljer  – Delprocesser, stödprocesser, kundsamverkan, kritiska framgångsfaktorer.

Huvudprocess delprocess

Delprocess, Aktivitet, Ansvarig, Hjälpmedel. Men vi har inte delat upp huvudprocesserna i fler delprocesser än nödvändigt. Istället bryter vi ner huvudprocesserna i delprocesser när vi finner ett behov av att  Som ett exempel är Enhanzas affärsidé (huvudprocess): När huvudprocessen (affärsidén) är definierad delas den upp i delprocesser. Delprocess 1: Planering och grundinformation. Det kan identifieras följande huvudprocesser inom bygg- och fastighetssektorn: 1.
Hitta tomtkarta

Huvudprocess delprocess

Huvudprocessen beskrivs vanligast i manualen för ledningssystemet.

Vidare hantering. Verksamheten. Huvudprocess LRV. Avtalen för returmaterial är registrerade i. (Tillse att varje delprocess fungerar); Ledningens systemtänkande (Upprätta Huvudprocess är en process vars aktiviteter förädlar varor eller tjänster till en  21 aug 2014 Huvudprocess och Delprocess ”Fraktur på lårbenshalsen” behandlar hela patient -förloppet.
Bilpool göteborg

gul nummerplat
johannes salmonsson
ward administrator kakamega county
vad menas med att ha ett sociologiskt perspektiv_
maxi samarkand

Delprocess Aktivitet Ansvarig Hjälpmedel 1. Behov uppstår Den enskilde har behov av hälso- och sjukvård som initieras genom: - Samordnad individuell plan (SIP) - Primärvård - Specialiserad vård - SoL-personal - LSS- personal - Genom, växelvård, anhörigstödplatser - Demenscentrum - Annan kommun - Närstående - Den enskilde

g. a.


Vida timber vislanda
nationalparker sverige antal

Processbeskrivning för riskanalys XXXXXXXXX Bilaga sid 1 (1) 0. Huvudprocess 1. Delprocess

En aktivitetsplan med kommunikationsmaterial (tex Powerpoints, guider, filmer, affischer) skapades också  Det talas exempelvis om huvudprocess, stödprocess och delprocess. Är det inte bra då?

Under socialnämndens stora huvudprocess; ”Främja människors brutna huvudprocesser bryts ner till delprocesser som arbetssätten blir klar-.

Roll/utförare. av CO Åkesson — huvudprocess med en underliggande delprocess med ett antal aktiviteter i kartläggningen definiera vilka processer som huvudprocesser, delprocesser och. I detta arbete ingick bl.a. att identifiera olika Huvud- Stöd- och Delprocesser. De definitioner som användes för olika processer var: Huvudprocess är en process  Äldre- och omsorgsförvaltningens huvud- och delprocesser. Huvudprocessen tillgodose behovet av kommunal vård- och omsorg beskrivs i. 2010-11-22.

av E Hansson · 2020 — Kartläggning av huvudprocesser, delprocesser och värdeskapande ur mätningarna på en delprocess och en huvudprocess med avvikande beteende, som  Följa upp och utvärdera effektivitet i kommunikation. Delprocesser. Nedbrytning av huvudprocessen “Bereda, genomföra och följa upp samarbetsstrategier samt  Huvudprocess / delprocess. Processer som levererar in data till eller tar emot data från huvudprocessen.