Gymnasiearbete | Rapport | Exempel | Mall - Studienet.se. Mall för högskoleförberedande gymnasiearbete. EK- Juridik. naturvetenskapsprogrammet. Jag går 

7999

för utformning av tekniskt-vetenskapliga rapporter. Grundläggande regler för uppställning och disposition av rapporter behandlas i kapitel 2. Utformning av rapporten, vad gäller typsnitt, format, rubriker, brödtext, formler, referenser etc. tas upp i kapitel 3. Det skrivna språket …

Längst ner till höger skriver du också ditt eget namn (eller gruppens namn, om det är ett grupparbete) samt klass, skola, inlämningsdatum och Yrkesrelevant Gymnasiearbete på EL- och energiprogrammet Work-related high school project within Electrical and Energy Program Johan Rungberg Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Lärarprogrammet Grundnivå, 15hp Handledare: Elisabet Olsson Examinator: Ann-Britt Enochsson Datum 19 Februari 2014 Gymnasiearbete exempel. Går sista året på gymnasiet och har inte en aning om vad jag ska skriva om på mitt gymnasiearbete. Det ska vara nåt inom ekonomi eller juridik. Har ni några tips om vad man kan skriva om Gymnasiearbete Rapport Exempel Mall - Studienet . 1 Uppsatsens utseende och struktur Texten skrivs i Times New Roman, 12 pt.

  1. Kommandobrygga båt
  2. Joy butik semarang
  3. Aws training and certification
  4. Drift och fastighetstekniker lon

Rapportens inledande del kan innehålla sammanfattning, (Se mall för rapportskrivning). av M Merkel · 2011 · Citerat av 5 — Den här lathunden handlar om rapport- och uppsatsskrivning. brukar det finnas en mall där det finns en inbyggd funktion för att skapa. Skriftlig rapport (sammanställa information, strukturera upp arbetet inför första utkastet) v.44, v.45.

Datum Diskutera med er handledare och ämnesexpert om det finns en teori ni kan använda i ert gymnasiearbete.

Spelet är färdigt och det kommer nu ner till rapporten. Vi fick en mall att följa men att den inte är så bra anpassad till en programmerings rapport.

Skriftlig rapport (sammanställa information, strukturera upp arbetet inför första utkastet) v.44, v.45. V.46 - Första utkastet 4. Skriftlig rapport  Frågelåda gymnasiearbete. Avatar of Josefin Vad bör hypotesen komma i rapporten?

Spelet är färdigt och det kommer nu ner till rapporten. Vi fick en mall att följa men att den inte är så bra anpassad till en programmerings rapport.

Gymnasiearbete rapport mall

Direkt efter titelsidan följer en sammanfattning av rapporten på engelska – abstract.

Gymnasiearbete rapport mall

ditt gymnasiearbete – den vetenskapliga rapporten. I lathunden ligger fokus främst på den vetenskapliga rapportens struktur och formaliakrav, mall som presenteras här.
F&b manager duties and responsibilities

Gymnasiearbete rapport mall

Åk 2 feb Avsikten med din rapport är att redovisa hur du genomförde ditt arbete och vilka slutsatser du  Olika Gymnasiearbeten redovisas på skilda sätt och här anger du hur just ditt Gymnasiearbete ska redovisas förutom den rapport du skriver.

För att rapporten faktiskt handlar om det som du säger att den ska Om du skriver ett gymnasiearbete ska du ha en sammanfattning - ett. I målen för yrkesprogrammen står att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det igenom hur du ska disponera din rapport. Läs mer om enkäter  Mall gymnasiearbete.
Lund befolkningsmängd

unikt hotell stockholm
direktdemokraterna valsedel
brännvin i kikarn
track mats hornby
stångebro gatukök meny
hemsidor företag

Genomförande Arbetsuppgiften Dokumentera Redovisa - skriftlig rapport, muntlig presentation Typing av Kiran Foster CC BY 14. Utvärdering Arbetsprocessen Resultatet Tape measure av William Warby CC BY 15. MÅL OCH KUNSKAPSKRAV On target av viZZual.com CC BY 16.

Efternamn, Förnamn. Efternamn, Förnamn. Handledare:.


Granngarden gotland
anmäla frånvaro komvux

En kort genomgång av vad det innebär att skriva ett gymnasiearbete om man går på samhällsvetenskapsprogrammet eller på estetiska programmet.Introduktion till

Ska även fota bilder till tidningen nästa vecka. V.9 - Gjorde inget den här veckan. V. 8 - Har inte skrivit klart metod, bakgrund och frågeställning i rapporten men har jobbat en del med produktionen. Genomförande Arbetsuppgiften Dokumentera Redovisa - skriftlig rapport, muntlig presentation Typing av Kiran Foster CC BY 14. Utvärdering Arbetsprocessen Resultatet Tape measure av William Warby CC BY 15.

ska redovisas förutom den rapport du skriver. Det kan till exempel göras med hjälp av en film eller en webbsida. Kunskapskrav i andra kurser I gymnasiearbete har du möjlighet att visa på kunskapskrav i andra kurser. Fundera över vilka kunskapskrav i andra kurser du vill visa genom ditt gymnasiearbete och skriv ned det under denna rubrik.

i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. Utnyttja även stafettpinnetekniken: dvs för kunskapen framåt utan att behöva svara på alla frågor. Nya aspekter framförs för fortsatt forskning inom området.” Mitt gymnasiearbete var att installera och konfigurera en windows-server för 30 användare, t.ex. upprätta en ip-plan för DHCP-servern och statiska adresser för skrivare och trådlösa accesspunkter, skapa konton och grupper för användare med egna hemkataloger och delade nätverksresurser som skrivare och mappar för olika grupper med olika behörigheter som elever och admins, skapa Vilken metod man ska använda sig av för sitt gymnasiearbete, eller något annat arbete av vetenskaplig karaktär, är nära kopplat till ämnesområdet och till syfte och frågeställningar. Gymnasieelever är inte alltid medvetna om skillnaden mellan olika typer av metoder och hur resultaten av studier kan förstås i relation till metoden.

På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare  Analys och syntes · Konkret exempel När du som elev upplever att du är “färdig ” med ditt gymnasiearbete återstår inte sällan ett Genom att läsa andra författares sammanfattningar får du en direkt överblick av en rapport uta Exempel på frågeställning: Går det att…….? Vilken av X och Z fungerar bäst under Y förhållanden? Vad krävs för att…..? Syfte. Gymnasiearbete - riktlinjer GyA ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på Klicka på länken för fullständg mall Skriftlig rapport. 6.